unser Team


 

Inhaber/Geschäftsführer: Jens Stenker

Mail:  jens.stenker@pes-agentur.de

 

Projektmanager: Ralf Franke

Mail:  ralf.franke@pes-agentur.de    

 

Projektmanager: Chris Gail

Mail: christopher.gail@pes-agentur.de 

 

Projektmanager: Andreas Sachs

Mail:  andreas.sachs@pes-agentur.de

 

Projektmanager Marketing: Thomas Fabian

Mail: thomas.fabian@pes-agentur.de

 

Projektmanager Social Media Marketing: Yevi Bukhaltsev

Mail: yevi.bukhaltsev@pes-agentur.de

 

Personalabteilung: Markus Kühnert

Mail: markus.kuehnert@pes-agentur.de

 

Jobs: Katinka Hillmann

Mail: katinka.hillmann@pes-agentur.de